JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

[2018-02-14] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en EU-medborgare som saknar uppehållsrätt och genomgår rättspsykiatrisk vård har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för annat än akuta nödsituationer (Mål nr 4464-17 och 6418-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4553-16 och 4554-16).

Senast ändrad: 2018-02-14