JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

[2018-05-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om bistånd till en tandläkarundersökning förutsätter att socialnämnden fått ta ställning till ett kostnadsförslag innan undersökningen utförs. (Mål nr 988-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3824-17).

Senast ändrad: 2018-05-07