JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

[2019-06-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om ett offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål har rätt till ersättning för utlägg avseende pappersutskrift av vårdutredningar som en allmän förvaltningsdomstol översänt till biträdet i elektronisk form. (Mål nr 1406-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9535-18).

Senast ändrad: 2019-06-11