JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

[2018-04-27] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om föräldrapenning utgör en familjeförmån enligt förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen; socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund. (Mål nr 6869-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 469-17).

Senast ändrad: 2018-04-27