JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

[2017-06-22] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt. (Mål nr 6660-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3402-15).

Senast ändrad: 2017-06-22