JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering

[2017-02-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av en byggnad med tomträtt. (Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 3148-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5657-15).

Senast ändrad: 2017-02-21