JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

[2018-09-18] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå (Mål nr 2768-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2751-17).

Senast ändrad: 2018-09-18