JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rättidsprövning

[2017-11-10] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om vilken betydelse ett överlämnande av ett överklagande till en domstol har när beslutsmyndigheten samtidigt gett uttryck för att det inte har kommit in i rätt tid. (Mål nr 2091-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 583-17).

Senast ändrad: 2017-11-10