JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

[2018-04-23] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om uttag av obetalda semesterdagar ska påverka den sjukpenninggrundande inkomsten. (Mål nr 7041-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1334-17).

Senast ändrad: 2018-04-23