JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

[2019-03-22] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet. (Mål nr 1502-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5586-17).

Senast ändrad: 2019-03-22