JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

[2017-01-31] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

Senast ändrad: 2017-01-31