JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning enligt skollagen

[2018-06-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om varning kan meddelas en legitimerad lärare när denne i utövningen av sin tjänst som rektor har ansetts agera olämpligt mot en elev. (Mål nr 2238-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3331-17).

Senast ändrad: 2018-06-21