JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om vitesföreläggande enligt skollagen

[2017-01-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det strider mot skollagens bestämmelser om organisationen av skolverksamhet och särskilda undervisningsgrupper att en kommun inrättar och bedriver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. (Mål nr 3086-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3481-15).

Senast ändrad: 2017-01-26