JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2017-05-12] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett organ, vars verksamhet delvis omfattas av handlingsoffentlighet, är skyldigt att på begäran efterforska allmänna handlingar genom uppgifter i akter som inte omfattas av handlingsoffentligheten. (Mål nr 781-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3250-16)

Senast ändrad: 2017-05-12