JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i domkyrkomålet
[2019-02-22]   Eskilstuna tingsrätt
En man har dömts för grov stöld och försök till grov stöld. Påföljden har bestämts till fyra år och sex månaders fängelse

Hovrätten ger prövningstillstånd i Ghostmålet
[2019-02-22]   Göta hovrätt
    Det var i oktober förra året som Linköpings tingsrätt meddelade dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare deltagare i bandet...

Arbitral awards in investment protection dispute remain mainly unchanged
[2019-02-22]   Svea hovrätt
Svea Court of Appeal has today announced its judgement in a case regarding the invalidity and setting aside of two arbitral awards between the Republic of...

Skiljedom i en investeringsskyddstvist står till största del fast
[2019-02-22]   Svea hovrätt
Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om ogiltighet och klander av skiljedom mellan Republiken Polen och ett bolag från Luxemburg. Hovrättens dom innebär...

Dom: Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända strider inte mot bosättningslagen
[2019-02-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till staden bryter inte mot bosättningslagen. Det konstaterar Kammarrätten i...

Dom i mål om assistansersättning
[2019-02-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
En begäran om utbetalning av assistansersättning till den försäkrade får inte avslås på den grunden att den anordnare som den försäkrade anlitat inte har...

Ett åtal för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp har bedömts inte vara preskriberat
[2019-02-21]   Högsta domstolen
En tryckt hakkorsflagga hissades på ett torg i Eskilstuna. En av de personer som hissade flaggan greps och åtalades för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrup...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv