JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Huvudförhandlingen om misstänkt mord i Huskvarna är avslutad
[2018-12-14]   Jönköpings tingsrätt
Den sex dagar långa huvudförhandlingen där en 16-åring har stått åtalad och det förts bevistalan mot en 14-åring, för mord, alternativt synnerligen grov...

Huvudförhandlingsplan i mål om vållande till annans död m.m.
[2018-12-14]   Borås tingsrätt
På morgonen den 2 april 2017 välte en buss med 58 skolungdomar som var på väg till en skidort i norra Sverige. Tre av ungdomarna avled och ett flertal andra...

Fällande dom mot en kvinna för grovt rån och andra grova brott mot mannen när han ville skiljas
[2018-12-14]   Södertörns tingsrätt
Tingsrätten har idag dömt en kvinna till fängelse i fem år och sex månader för grovt rån, grovt olaga tvång och försök till grov utpressning. Hon döms för at...

En vid tidpunkten psykiskt sjuk persons agerande med kniv är inte förberedelse till mord/grov misshandel
[2018-12-14]   Malmö tingsrätt
Utredningen i målet ger inte tillräckligt starkt stöd för att den åtalade mannen den 1 november 2018 införskaffat en kniv med uppsåt att döda eller skada...

Tre prejudikat om straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott
[2018-12-14]   Högsta domstolen
I tre mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen frågan om straffvärdebedömningen vid penningtvättsbrott.

Högsta domstolen prövar frågan om rätten till ersättning för en god man som väckt talan i domstol i ett inlösenförfarande
[2018-12-14]   Högsta domstolen
En god man väckte talan mot en skiljedom i en tvist om inlösen av minoritetsaktier. Den gode mannen förde talan för de frånvarande minoritetsaktieägarnas...

Kammarrätten fastställer delvis Post- och telestyrelsens föreläggande om att Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang till bl.a. polisen vid misstanke om brott
[2018-12-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm anser att Bahnhof inte är skyldigt att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv