JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Rattfylleribrott med s.k. mopedbil
[2019-07-12]   Högsta domstolen
En förare av en mopedbil har haft en alkoholkoncentration som översteg 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår at...

Tingsrätten i Kalmar ändrar datum för dom i stort narkotikamål
[2019-07-11]   Kalmar tingsrätt
Kalmar tingsrätt avslutade fredagen den 5 juli 2019 rättegången i ett stort narkotikamål. Tingsrätten beslutade att dom i målet skulle meddelas den 12 juli...

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen
[2019-07-11]   Högsta domstolen
Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller int...

Två prejudikat om försäkringsförmedling
[2019-07-11]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i två mål prövat om handlingar som har vidtagits av en försäkringsförmedlare omfattas av begreppet försäkringsförmedling och därmed av...

21-årig man döms till fängelse för explosioner på skola i Hässleholm
[2019-07-10]   Hässleholms tingsrätt
Tingsrätten har i dag dömt en 21-årig man för bland annat allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat två explosioner på en skola i Hässleholm. Straffet ha...

Skolledare döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn
[2019-07-10]   Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom mot den s.k. skolledaren som stått åtalad för grova sexualbrott mot tre barn. Skolledaren döms för 21 fall av grov...

Högsta domstolen avgör fråga om rätt för enskild att bli hörd vid överklagande av detaljplan
[2019-07-10]   Högsta domstolen
En kommun hade antagit en detaljplan gällande utbyggnad av en befintlig småbåtshamn. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av en granne, en...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv