JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt socialtjänstlagen

Mål enligt socialtjänstlagen

2017-01-12

Fråga om vilket ansvar en kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning. (Mål nr 1527--1529-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1591--1593-15).

2016-11-29

Fråga om medel, motsvarande extra tillägg till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395), som sparats på bankkonto ska beaktas vid bedömningen av rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 3236-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1974-15)

2016-03-10

Frågan gäller i vad mån redan förbrukade medel ska påverka beräkningen av normöverskott och därmed rätten till försörjningsstöd. (Mål nr 342--344-16)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Mål enligt socialtjänstlagen

Vad är RSS?