JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling:

Fråga om förutsättningarna för en myndighet under regeringen att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling när regeringen gett myndigheten uppgifter som ska utföras inom en snäv tidsram. (Mål nr 4575-15, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2109-14)