JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2017-03-17

Fråga om en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter i en s.k. e-postlogg som avslöjar vem som lämnat in ett meddelande avsett endast för offentliggörande i periodisk skrift som ges ut av myndigheten. (Mål nr 6569-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4844-16).

2016-12-21

Fråga om en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen (2008:355) får ge ombud direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om en enskild under samma förutsättningar som till den enskilde själv. (Mål nr 3716-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5402-15).

2016-05-09

Fråga om intresseanmälningar i ett kommunalt tjänstetillsättningsärende som finns hos ett enskilt rekryteringsföretag utgör allmänna handlingar. (Mål nr 874-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8964-15).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?