JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål:

Partiellt prövningstillstånd såvitt avser frågan när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag enligt bokföringsmässiga grunder ska tas upp som intäkt. (Mål nr 4938--4939-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5214--5215-15)