JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund; fråga om en patient skulle ha haft rätt att få vård bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige. (Mål nr 647-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1016-15).