JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvångsvårdsmål

Tvångsvårdsmål

2017-02-02

Fråga om förutsättningarna för vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. (Mål nr 262-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2689-16).

2016-12-22

Fråga om förutsättningarna för vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. (Mål nr 5757-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1400-16).

2016-12-21

Fråga om förutsättningarna för att begränsa umgänget mellan barn och föräldrar enligt 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. (Mål nr 5206-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3797-16).

2016-12-20

Fråga om förutsättningarna för hemlighållande av barns vistelseort enligt 14 § andra stycket 2 lagen (1990:52) om vård av unga. (Mål nr 4239-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2634-16).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Tvångsvårdsmål

Vad är RSS?